Управління охорони здоров'я
Хмельницької міської ради

         Відповідно до вимог Закону України “Про охорону праці” та інших законодавчих актів України про охорону праці в 2016 року ЛПЗ міста,  незважаючи на скорочення фінансових витрат на охорону праці, проводилась певна організаційна та практична робота щодо зменшення  нещасних випадків, професійних захворювань та покращення стану здоров‘я серед працівників закладів.

         З початку 2017 року управлінням відпрацьовано та надіслано до ЛПЗ міста:

 1. З питань:

- охорони праці

- попередження виникнення травматизму

-  метрології 

      - автомобільного транспорту – біля 8 наказів, 19 листів та 4 акта перевірки з питань охорони праці

     Відповідні накази, листи та акти перевірки для ЛПЗ міста, визначали основні напрямки в їх роботі на поточний рік, а саме:

 • проведення профілактичних заходів з попередження травматизму різного характеру;
 • організації та проведення занять та інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки;
 • відпрацювання документів щодо проведення атестації робочих місць та  лабораторій;
 • організації охорони праці на об’єктах з підвищеною небезпекою;
 • стану і експлуатації будівель, споруд та приміщень;
 • стану, експлуатації та своєчасних повірок медичних приладів та обладнання;
 • стану приміщень для  зберігання балонів з киснем, кисневу станцію (міській лікарні);
 • стану та забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та індивідуальними засобами захисту;
 • проведення медичних оглядів працівників певних категорій та водіїв санітарного транспорту ЛПЗ міста;
 • організації контролю по проведенню заходів з пожежної безпеки, газо та електробезпеки і ліфтового господарства.

      В 1-му кварталі організовувався контроль та перевірка закладів з питань охорони праці з практичним наданням  допомоги, а саме в Хмельницькій міській стоматологічній поліклініці (травень), Хмельницькій міській поліклініці №2 (березень), Хмельницькому міському перинатальному центрі (лютий), Хмельницькій міській дитячій лікарні (квітень).

          З метою дотримання законодавчих та нормативних актів на об’єктах з підвищеною небезпекою в стаціонарах Хмельницької міської лікарні та Хмельницькій міській інфекційній лікарні додатково проводився оперативний контроль з охорони праці на робочих місцях працівників.

         При організації контролю, особлива увага ЛПЗ міста була звернена на виконання комплексних заходів щодо попередження травматизму різного характеру, на засоби індивідуального захисту, засоби вимірювальної техніки (їх стан та порядок їх зберігання), а також їх облік та наявність:

-   дозволів на посудини, що працюють під тиском з перевіркою проведення повірки манометрів;

-  та дозволів на експлуатацію ліфтів, тощо.

За 1 квартал поточного року в ЛПЗ відсутні травмування, а якщо взяти за  2016 рік то їх сталось 69 випадків, а саме:                     

а) з виробничим травматизмом 3 випадки, що склало 83 днів непрацездатності, витрачено 13811грн., це:

-  в Хмельницькій міській дитячій лікарні 2 випадки, що склало 16 днів непрацездатності, витрачено 2690 грн.;

-  в Хмельницькому міському протитуберкульозному диспансері 1 випадок, що склало 67 днів непрацездатності, витрачено  829 грн.

б) з невиробничим травматизмом 66 випадків, що склало 1406 днів непрацездатності, витрачено 101116 грн., а саме в:

- Хмельницькій міській поліклініці № 4 – 23 випадки, що склало 229 днів   непрацездатності, витрачено 13558 грн.;

- Хмельницькій міській лікарні – 22 випадки, що склало 461 дні непрацездатності, витрачено 32505 грн.;

- Хмельницькій міській інфекційній лікарні – 9 випадків, що склало 256 днів непрацездатності, витрачено 18103 грн. з обл.бюджету.;

- Хмельницька міська поліклініка № 2 – 10 випадків, що склало 363 днів непрацездатності, витрачено 23230 грн.;

-  Хмельницькому міському протитуберкульозному диспансері – 2 випадки, що склало 97 днів непрацездатності, витрачено 13720 грн.

Саме більше:

      -     в міській пол. № 4 -23

 • міській лікарні – 22
 • міській пол. № 2 10 випадків

  По результатам проведених аналізів щодо стану причин виникнення нещасних

випадків виявлено, що травматизм в ЛПЗ міста появляється в наслідок основних

 причин:

 • порушення правил безпеки працівниками ЛПЗ міста на робочих місцях, в битових умовах, у вечірні часи, снігову та дощову погоду ;
 • упущення в роботі осіб, які відповідають за організацію занять та проведення інструктажів з охорони праці та роз’яснювальної роботи з працівниками медичних закладів.

  Відповідно до рекомендацій МОЗ України, міського організаційного комітету з підготовки та проведення заходів з нагоди Дня охорони праці та наказу начальника управління  “Про проведення в ЛПЗ міста заходів з нагоди Всесвітнього Дня охорони праці” під девізом «Оптимізація збору та використання даних з охорони праці»,  з 24.04. по 28.04.2017 року в ЛПЗ міста проводиться Тиждень охорони праці.

            З метою якісної підготовки та проведення Дня охорони праці, управлінням охорони здоров‘я відпрацьовано звернення до головних лікарів та профспілок ЛПЗ міста з визначенням мети, завдань і основних напрямків в роботі та  доведено план заходів з підготовки та проведення Дня охорони праці.

      Управлінням готовиться методично - показове заняття, яке буде найбільш підготовчим до Дню охорони праці  щодо організації та проведення Тижня охорони праці в ЛПЗ міста.

       На заняття будуть запрошені інженери з охорони праці та відповідальні особи за об’єкти з підвищеною небезпекою в ЛПЗ міста.

      Таке заняття буде спрямовано на поліпшення стану охорони праці в ЛПЗ міста, удосконалення її роботи, забезпечення вимог безпеки на кожному робочому місці.

       З метою визначення  стану охорони праці на робочих місцях, дотримання працівниками ЛПЗ міста правил та інструкцій з охорони праці, управлінням охорони здоров‘я з 24.04 по 27.04.2017 року організується рейдовий контроль.

       З метою дотримання в технічному стані автомобільного транспорту, в ЛПЗ міста відпрацьовані заходи, які спрямовані на виконання безпеки дорожнього руху.

       Відповідно з планом заходів, управлінням організовувався контроль ЛПЗ міста з питань:

 • організації проведення занять з водіями по Правилам дорожнього руху;
 • організації проведення медичних оглядів водіїв;
 • підготовки автомобільного транспорту до роботи в зимовий та веснянолітній періоди 2016 року;
 • наявності в автомобілях медичних закладів медичних аптечок та вогнегасників;
 • порядок та терміни проведення технічних оглядів транспортних засобів. 

   З метою недопущення вибухів та пожеж в ЛПЗ міста під час експлуатації газу в харчоблоках та дитячих кухнях стаціонарів, в березні 2017 року, управлінням організовувався контроль щодо стану приміщень по зберіганню балонів з киснем та виконання мір безпеки відповідальними посадовими особами.

   В березні поточного року, комісією управлінням, до якої входив інженер-будівельник, організовувався контроль будівель, споруд та приміщень ЛПЗ міста при, якому більше уваги приділялась на стан каналізаційної, вентиляційної системи та на виконання  протипожежних заходів в будівлях, спорудах та приміщеннях ЛПЗ міста.

     З метою виконання законодавчих та нормативних актів з охорони праці, з інженерами з охорони праці ЛПЗ міста, управлінням за 1-квартал поточного року проводилась нарада-семінар, на якій розглядались теми з охорони праці відповідно до Програми занять, доводились законодавчі акти та нові нормативні документи, проводиться обмін досвідом роботи інженерів з охорони праці, були поставлені завдання на 2 квартал.

   А також проводились заслуховування інженерів з охорони праці щодо виконання їх посадових обов‘язків з визначенням їх недоліків в роботі.

    Незважаючи на скрутний стан фінансування головними лікарями проведена велика організаційна та практична робота щодо оформлення:

   1. Дозволів на роботи з підвищеної небезпекою, а саме:

  1. Рентгенівські кабінети:
 • Хмельницький міський туберкульозний диспансер;
 • Хмельницька міська поліклініка № 1;
 • Хмельницька міська поліклініка № 3;
 • Хмельницька міська дитяча лікарня
  1. Посудини, що працюють під тиском (стерилізатори парові):
 • Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер;
 • Хмельницька міська поліклініка № 1;
  1. Фізіотерапевтичний кабінет:
 • Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер;

     2. Проведено опосвідчення стану безпеки електроустановок:

Це діелектричні гумові килими:

 • Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер;
 • Хмельницька міська поліклініка № 2.;
 • Хмельницька міська поліклініка № 3;
 • Хмельницька міська об’єднана стомататологічна поліклініка ;
 • Хмельницька міська інфекційна лікарня.

3.Проведена психофізіологічна експертиза працівників на роботах з підвищеною небезпекою:

 • Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер;
 • Хмельницька міська поліклініка № 2.;
 • Хмельницька міська лікарня;
 • Хмельницька міська об’єднана стоматологічна поліклініка;
 • Хмельницька міська інфекційна лікарня;

  4. Організовувались навчання в навчальному комбінаті посадових осіб з :

  1. Охорони праці:
 • Хмельницька міська поліклініка № 2;
 • Хмельницька міська поліклініка № 4;
 • Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер;
 • Хмельницька міська поліклініка № 1;
 • Хмельницький міський перинатальний центр;
 • Хмельницька міська об’єднана стомататологічна поліклініка;
 • Хмельницька міська інфекційна лікарня;
  1. Електробезпеки:
 • Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер;
 • Хмельницька міська поліклініка № 1;
 • Хмельницька міська поліклініка № 2;
 • Хмельницька міська поліклініка № 4;
 • Хмельницька міська поліклініка № 3;
 • Хмельницька міська лікарня
  1. Пожежної безпеки:
 • Хмельницька міська поліклініка № 1;

     4.4. Та працівники на роботах з підвищеною небезпекою:

 • Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер;
 • Хмельницька міська лікарня .

      5.  Проведення атестації робочих місць:

      - Хмельницька міська дитяча лікарня;

      - Хмельницька міська лікарня

 

   Але незважаючи на проведену активну роботу з охорони праці, в ЛПЗ міста мали місце недоліки, а саме:

           1.Відсутні дозволи на роботи з підвищеної небезпеки:

(постанова КМУ від 26.10.2011 року № 1107 «Про Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки»):

 • на рентгенівські кабінети - дитяча лікарня;

          2. Не проведена психофізіологічна експертиза працівників на роботах з підвищеною небезпекою (ст.5 Закону України «Про охорону праці») – дитяча лікарня

          3. Не проведено пневматичне випробування киснепровода на герметичність (1 раз в 5 років, п.12.16 «Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря» - дитяча лікарня

        4. Своєчасно не проводився медичний огляд працівників певних категорій (розділ 2, наказу МОЗ України від 21.05.2007 року № 246) – дитяча лікарня

         5. Не пройшли працівники психіатричного огляду (постанова КМУ від 27.09.2000 року № 1465) – дитяча лікарня

         6. Не проведено обов’язкового медичного огляду працівників зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці (постанова КМУ від 27.06.2003 року

№ 994) – дитяча лікарня

        7. В усіх медичними закладами міста перевищений термін придатності спеціального одягу та спеціального взуття для працівників, а облік засобів індивідуального захисту потребує уточнень, що є порушенням наказу Державного комітету України з промислової безпеки та охорони праці від 24.03.2008 року № 53 “Положення про порядок забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 8.Недостатньо приділялась  увага  санітарному стану робочих місць працівників на роботах з підвищеною небезпекою (автоклав, ліфтів, харчоблоків, майстерень, тощо).

10.  З працівниками харчоблоків, гардеробних, їдалень та прибиральниць приміщень, медичні огляди проводились з порушенням термінів їх проведення (Постанова КМУ від 23.05.2001 № 559 “Про затвердження переліку професій працівників, які підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам” та наказу МОЗ України від 21.05.2007 року № 246 “Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій”).

 1. Електрогосподарство ЛПЗ міста потребувало додаткових обстежень та опосвідчень стану безпеки електроустановок споживачів, відповідно до вимог Закону України “Про електроенергетику” та Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, однолінійні схеми електрощитових потребували уточнень.
 2. При проведених атестаціях лабораторій в  ЛПЗ міста, недостатньо приділялась увага по відпрацюванню:

-     протоколів замірів опору ізоляції електромережі та опору захисного заземлення;

 • протоколів щодо замірів: освітлення, температури і вологості повітря;
 • протоколів перевірки приточно витяжної вентиляційної системи;

  -    були випадки, що в рентген кабінетах мали місце відсутність касет з підсилюючими екранами, а приточно - вентиляційної системи потребувала ремонтних робіт.

 •  Ремонтні роботи автотранспорту проводились з їх запізненнями
 • В гаражних приміщеннях гаражна документація потребувала оновлення, приміщення використовувались для зберігання меблів, списаного майна, тощо.

Порушувались терміни технічної перевірки та обстеження засобів вимірювальної медичної техніки, приладів та обладнання (вимоги Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність.

 

Як висновок:

В найкращий бік щодо виконання завдань з охорони праці за 1 квартал 2017 року відмічаються:

-  Хмельницька міська інфекційна лікарня (головний лікар Піддубна О.В.);

-  Хмельницька міська поліклініка № 3 (головний лікар Триняк В.І.);

-  Хмельницька міська об’єднана стоматологічна поліклініка (головний лікар Заяц М.О.).