Управління охорони здоров'я
Хмельницької міської ради

Відбулось друге засідання конкурсної комісії

13.02.2020

ПРОТОКОЛ № 2

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади

директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня»

Хмельницької міської ради

11.02.2020 року                                                                                         м. Хмельницький

            14.00 год

 

Місце проведення: управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради.

 

Конкурсна комісія створена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», затверджена наказом управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради від 24.01.2020 № 18  «Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради», згідно з витягом з протоколу від 14.01.2020 року № 1 зборів трудового колективу комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради та клопотання Громадської ради при управлінні охорони здоров’я Хмельницької міської ради від 22.01.2020 року.

Присутні:

Голова комісії:

Янцаловський

Олександр Йосипович

 

- голова Громадської ради при управлінні охорони здоров’я Хмельницької міської ради;

 

Секретар комісії:

 

 

 

Рева Наталія Олександрівна

 

- спеціаліст І категорії юрисконсульт управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради;

 

Члени комісії:

 

 

Ткач Борис

Васильович

- начальник управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради;

 

Королюк Ірина Анатоліївна

 

- лікар-методист управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради;

 

Гнєвишева Тетяна Анатоліївна

- заступник головного лікаря комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради;

 

Яремчук Георгій Георгійович

- завідувач відділення урології комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради;

 

Кузьмак Дмитро Степанович

- лікар-хірург комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради;

 

Константиновський Петро Степанович

- член Громадської ради при управлінні охорони здоров’я Хмельницької міської ради;

 

Соловей Алла Вікторівна

- член Громадської ради при управлінні охорони здоров’я Хмельницької міської ради.

 

Присутні: Покотило О.А, Мороз С.В, Мельник Л.М., Побережний А.І.

 

Засідання конкурсної комісії вів голова комісії Янцаловський Олександр Йосипович.

Слухали: Янцаловського О.Й. який запропонував затвердити порядок денний засідання комісії.

Вирішили: Затвердити наступний порядок денний засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради:

 ♦ Порядок денний:

  1. Розгляд заяв і доданих до них документів претендентів на зайняття посади директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради.
  2. Прийняття рішення щодо допуску їх до участі в конкурсі на зайняття посади директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради.
  3. Призначення дати та часу проведення конкурсу та повідомлення учасників у спосіб визначений заявою претендента.

Голосували: Янцаловський О.Й. – «за», Ткач Б.В. - «за», Гнєвишева Т.А.- «за», Кузьмак Д.С. – «за», Яремчук Г.Г. – «за», Королюк І.А. – «за», Соловей А.В. – «за», Константиновський П.С. – «за», Рева Н.О. – «за»

 “за ” — 9чол.,       “проти ” — 0 чол.,           “утримались ” — 0 чол.

Рішення прийнято одноголосно.

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про розгляд заяв претендентів і доданих до них документів та прийняття рішення щодо допуску їх до участі в конкурсі на зайняття посади директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради.

Слухали: Янцаловського О.Й., голову комісії, який зачитав заяву про участь в конкурсі Воксара Володимира Костянтиновича,  та перелік доданих до заяви документів, а саме:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копії документів про освіту, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, а також копія трудової книжки та інші документи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

7) конкурсна пропозиція в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів) ;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

 

Слухали: Гнєвишеву Т.А., яка зауважила, що Воксар Володимир Костянтинович не надав на розгляд конкурсної комісії в повному обсязі документів передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я»,  де в п. 28 вказано, що для участі в конкурсі особа подає конкурсній комісії у визначений в оголошені строк певний перелік документів, одним із яких є документ, що підтверджує відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я. Єдині кваліфікаційні вимоги для керівників закладів охорони здоров’я затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117 "Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників", ВИПУСК 78 «Охорона здоров'я» (зі змінами), де зазначено, що генеральний директор (директор) / начальник (завідувач) закладу охорони здоров'я повинен відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:  вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я» та відповідний стаж  роботи на керівних посадах. Враховуючи зазначене Воксаром В.К. не надано  на розгляд конкурсної комісії сертифікату за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я», а це документ, що підтверджує відповідність претендента кваліфікаційним вимогам.

Слухали: Яремчука Г.Г. зауважив, що Воксаром В.К. подано Довідку про те, що він навчається в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика на циклі СП «Організація і управління охороною здоров’я» з 08.01.2020 по 10.03.2020.

 

В обговоренні взяли участь: Ткач Б.В., Янцаловський О.Й., Гнєвишева Т.А., Кузьмак Д.С., Яремчук Г.Г., Королюк І.А., Соловей А.В., Константиновський П.С., Рева Н.О.

 

Янцаловський О.Й.  проінформував, що комісії необхідно визначитись щодо допуску чи не допуску Воксара Володимира Костянтиновича до конкурсу та поставив на голосування питання щодо недопущення до участі у конкурсі Воксара В.К.

 

Вирішили:

1. Встановити, що документи, подані Воксаром В.К. не відповідають вимогам встановленими п. 28 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

2. Не допустити Воксара В.К. до участі в конкурсі на зайняття посади директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради на підставі п. 31 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094, у зв’язку з неподанням ним необхідних документів.

3. Повідомити Воксара В.К. про те, що він не допущений до участі в конкурсі на зайняття посади директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради на підставі п. 31 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094, у зв’язку з неподанням ним необхідних документів, шляхом телефонного дзвінка.

 

Голосували: Ткач Б.В. - «за», Янцаловський О.Й. – «за», Гнєвишева Т.А.- «за», Кузьмак Д.С. – «утримався» , Яремчук Г.Г. – «проти», Королюк І.А. – «за», Соловей А.В. – «за», Константиновський П.С. – «за», Рева Н.О. – «за»

 “за ” — 7чол.,       “проти ” — 1 чол.,           “утримались ” — 1 чол.

Рішення прийнято.

 

Слухали: Янцаловського О.Й., голову комісії, який зачитав заяву про участь в конкурсі Костюка Олександра Олександровича, та перелік доданих до заяви документів, а саме:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копії документів про освіту, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, а також копія трудової книжки та інші документи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

7) конкурсна пропозиція в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів) ;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

 

В обговоренні взяли участь: Ткач Б.В., Янцаловський О.Й., Гнєвишева Т.А., Кузьмак Д.С., Яремчук Г.Г., Королюк І.А., Соловей А.В., Константиновський П.С., Рева Н.О.

 

Вирішили:

1. Документи, подані Костюком О.О., відповідають вимогам  постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я».

2. Допустити Костюка О.О. до участі в конкурсі на зайняття посади директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради.

3. Взяти до відома, що з моменту прийняття даного рішення Костюк О.О. є учасником конкурсу.

4. Заслухати конкурсну пропозицію Костюка О.О. та провести з ним співбесіду на наступному засіданні конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради.

5. Повідомити Костюка О.О. про те, що він є учасником конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради та запросити на заслуховування конкурсної пропозиції шляхом телефонного дзвінка.

 

Голосували: Янцаловський О.Й. – «за», Ткач Б.В. - «за», Гнєвишева Т.А.- «утрималась», Кузьмак Д.С. – «за», Яремчук Г.Г. – «утримався», Королюк І.А. – «за», Соловей А.В. – «за», Константиновський П.С. – «утримався», Рева Н.О. – «за»

 “за ” — 6чол.,       “проти ” — 0 чол.,           “утримались ” — 3 чол.

 

Рішення прийнято.

 

Слухали: Янцаловського О.Й., голову комісії, який зачитав заяву про участь в конкурсі Побережного Анатолія Івановича,  та перелік доданих до заяви документів, а саме:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копії документів про освіту, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, а також копія трудової книжки та інші документи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

7) конкурсна пропозиція в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів) ;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

 

В обговоренні взяли участь: Ткач Б.В., Янцаловський О.Й., Гнєвишева Т.А., Кузьмак Д.С., Яремчук Г.Г., Королюк І.А., Соловей А.В., Константиновський П.С., Рева Н.О., Побережний А.І.

 

Вирішили:

1. Документи, подані Побережним А.І., відповідають вимогам  постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я».

2. Допустити Побережного А.І. до участі в конкурсі на зайняття посади директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради.

3. Взяти до відома, що з моменту прийняття даного рішення Побережний А.І. є учасником конкурсу.

4. Заслухати конкурсну пропозицію Побережного А.І. та провести з ним співбесіду на наступному засіданні конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради.

5. Взяти до відома, що присутній Побережний А.І. особисто проінформований про прийняття даного рішення.

 

Голосували: Янцаловський О.Й. – «за», Ткач Б.В. - «за», Гнєвишева Т.А.- «за», Кузьмак Д.С. – «за», Яремчук Г.Г. – «за», Королюк І.А. – «за», Соловей А.В. – «за», Константиновський П.С. – «за», Рева Н.О. – «за»

“за ” — 9чол.,       “проти ” — 0 чол.,           “утримались ” — 0 чол.

 

Рішення прийнято одноголосно.

Слухали: Янцаловського О.Й., голову комісії, який зачитав заяву про участь в конкурсі Гуцула Івана Володимировича,  та перелік доданих до заяви документів, а саме:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копії документів про освіту, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, а також копія трудової книжки та інші документи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

7) конкурсна пропозиція в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів) ;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

 

В обговоренні взяли участь: Ткач Б.В., Янцаловський О.Й., Гнєвишева Т.А., Кузьмак Д.С., Яремчук Г.Г., Королюк І.А., Соловей А.В., Константиновський П.С., Рева Н.О.

 

Вирішили:

1. Документи, подані Гуцулом І.В., відповідають вимогам  постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я».

2. Допустити Гуцула І.В. до участі в конкурсі на зайняття посади директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради.

3. Взяти до відома, що з моменту прийняття даного рішення Гуцул І.В. є учасником конкурсу.

4. Заслухати конкурсну пропозицію Гуцула І.В. та провести з ним співбесіду на наступному засіданні конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради.

5. Повідомити Гуцула І.В. про те, що він є учасником конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради та запросити на заслуховування конкурсної пропозиції шляхом телефонного дзвінка.

 

Голосували: Янцаловський О.Й. – «за», Ткач Б.В. - «за», Гнєвишева Т.А.- «за», Кузьмак Д.С. – «за», Яремчук Г.Г. – «за», Королюк І.А. – «за», Соловей А.В. – «за», Константиновський П.С. – «за», Рева Н.О. – «за»

 “за ” — 9чол.,       “проти ” — 0 чол.,           “утримались ” — 0 чол.

Рішення прийнято одноголосно.

Слухали: Янцаловського О.Й., голову комісії, який зачитав заяву про участь в конкурсі Гарбузюка Валерія Валерійовича,  та перелік доданих до заяви документів, а саме:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копії документів про освіту, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, а також копія трудової книжки та інші документи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

7) конкурсна пропозиція в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів) ;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

 

В обговоренні взяли участь: Ткач Б.В., Янцаловський О.Й., Гнєвишева Т.А., Кузьмак Д.С., Яремчук Г.Г., Королюк І.А., Соловей А.В., Константиновський П.С., Рева Н.О.

 

Вирішили:

1. Документи, подані Гарбузюком В.В., відповідають вимогам  постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я».

2. Допустити Гарбузюка В.В. до участі в конкурсі на зайняття посади директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради.

3. Взяти до відома, що з моменту прийняття даного рішення Гарбузюк В.В. є учасником конкурсу.

4. Заслухати конкурсну пропозицію Гарбузюка В.В. та провести з ним співбесіду на наступному засіданні конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради.

5. Повідомити Гарбузюка В.В. про те, що він є учасником конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради та запросити на заслуховування конкурсної пропозиції шляхом телефонного дзвінка.

 

Голосували: Янцаловський О.Й. – «за», Ткач Б.В. - «за», Гнєвишева Т.А.- «за», Кузьмак Д.С. – «за», Яремчук Г.Г. – «за», Королюк І.А. – «за», Соловей А.В. – «за», Константиновський П.С. – «за», Рева Н.О. – «за»

 “за ” — 9чол.,       “проти ” — 0 чол.,           “утримались ” — 0 чол.

Рішення прийнято одноголосно.

Слухали: Янцаловського О.Й., голову комісії, який зачитав заяву про участь в конкурсі Бондар Ірини Миколаївни,  та перелік доданих до заяви документів, а саме:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копії документів про освіту, а також копія трудової книжки та інші документи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

7) конкурсна пропозиція в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів) ;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

 

В обговоренні взяли участь: Ткач Б.В., Янцаловський О.Й., Гнєвишева Т.А., Кузьмак Д.С., Яремчук Г.Г., Королюк І.А., Соловей А.В., Константиновський П.С., Рева Н.О.

 

Вирішили:

1. Документи, подані Бондар І.М., відповідають вимогам  постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я».

2. Допустити Бондар І.М. до участі в конкурсі на зайняття посади директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради.

3. Взяти до відома, що з моменту прийняття даного рішення Бондар І.М. є учасницею конкурсу.

4. Заслухати конкурсну пропозицію Бондар І.М. та провести з нею співбесіду на наступному засіданні конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради.

5. Повідомити Бондар І.М. про те, що вона є учасницею конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради та запросити на заслуховування конкурсної пропозиції шляхом телефонного дзвінка.

 

Голосували: Янцаловський О.Й. – «за», Ткач Б.В. - «за», Гнєвишева Т.А.- «за», Кузьмак Д.С. – «за», Яремчук Г.Г. – «за», Королюк І.А. – «за», Соловей А.В. – «за», Константиновський П.С. – «за», Рева Н.О. – «за»

 “за ” — 9чол.,       “проти ” — 0 чол.,           “утримались ” — 0 чол.

 

Рішення прийнято одноголосно.

 

Слухали: Янцаловського О.Й., голову комісії, який запропонував наступне засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради, провести 14 лютого 2020 року о 10.00 год. в актовій залі приміщення управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради. Про, що проінформувати учасників конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради.

Голосували: Янцаловський О.Й. – «за», Ткач Б.В. - «за», Гнєвишева Т.А.- «за», Кузьмак Д.С. – «за», Яремчук Г.Г. – «за», Королюк І.А. – «за», Соловей А.В. – «за», Константиновський П.С. – «за», Рева Н.О. – «за»

 “за ” — 9чол.,       “проти ” — 0 чол.,           “утримались ” — 0 чол.

Рішення прийнято одноголосно.

 

Рішення прийнято одноголосно.

Голова комісії: Янцаловський О.Й.

Секретар: Рева Н.О.

Члени комісії: Ткач Б.В., Королюк І.А., Гнєвишева Т.А., Яремчук Г.Г., Кузьмак Д.С., Константиновський П.С., Соловей А.В.

ФАЙЛ