Управління охорони здоров'я
Хмельницької міської ради

Відбулось перше засідання конкурсної комісії

24.01.2020

ПРОТОКОЛ №1

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади

директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня»

Хмельницької міської ради

24.01.2020 року                                                                          м. Хмельницький

 

Місце проведення: управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради.

 

Конкурсна комісія створена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», затверджена наказом управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради від 24.01.2020 № 18  «Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради», згідно з витягом з протоколу від 14.01.2020 року № 1 зборів трудового колективу комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради та клопотання Громадської ради при управлінні охорони здоров’я Хмельницької міської ради від 22.01.2020 року.

Присутні:

 

Ткач Борис

Васильович

- начальник управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради;

 

 

Рева Наталія Олександрівна

 

- спеціаліст І категорії юрисконсульт управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради;

 

Королюк Ірина Анатоліївна

- лікар-методист управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради;

 

Гнєвишева Тетяна Анатоліївна

- заступник головного лікаря комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради;

 

Яремчук Георгій Георгійович

- завідувач відділення урології комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради;

 

Кузьмак Дмитро Степанович

- лікар-хірург комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради;

 

Константиновський Петро Степанович

- член Громадської ради при управлінні охорони здоров’я Хмельницької міської ради;

 

Янцаловський Олександр Йосипович

 

- голова Громадської ради при управлінні охорони здоров’я Хмельницької міської ради;

 

Соловей Алла Вікторівна

- член Грамадської ради при управлінні охорони здоров’я Хмельницької міської ради.

Початок засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради провів Б.Ткач.

Слухали: Ткача Б.В. який запропонував затвердити порядок денний засідання комісії.

Вирішили: Затвердити наступний порядок денний засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради:

 ♦ Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня»  Хмельницької міської ради.

2. Затвердження змісту оголошення щодо проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради.

Голосували: “за ” — 9чол.,       “проти ” — 0 чол.,           “утримались ” — 0 чол.

Порядок денний засідання конкурсної комісії затверджено.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання голови та секретаря комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня»  Хмельницької міської ради.

Слухали: Гнєвишеву Т.А., яка запропонувала головою комісії з проведення конкурсу обрати Ткача Б.В.

В обговоренні взяли участь: Ткач Б.В., Гнєвишева Т.А., Константивновський П.С., Янцаловський О.Й.

Голосували: “за ” — 4 чол.,       “проти ” — 0 чол.,           “утримались ” — 5 чол.

Слухали: Константиновського П.С., який запропонував головою комісії з проведення конкурсу обрати Янцаловського О.Й.

В обговоренні взяли участь: Ткач Б.В., Гнєвишева Т.А., Константивновський П.С., Рева Н.О.

Голосували: “за ” — 5 чол.,       “проти ” — 0 чол.,           “утримались ” — 4 чол.

Слухали: Ткача Б.В., який запропонував секретарем комісії з проведення конкурсу обрати Реву Н.О.

В обговоренні взяли участь: Ткач Б.В., Константиновський П.С., Янцаловський О.Й.,  Соловей А.В.

Голосували: “за ” — 8 чол.,       “проти ” — 0 чол.,           “утримались ” — 1 чол.

2. Про оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради.

Слухали: Реву Н.О. - яка зачитала зміст оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради.

В обговоренні взяли участь: Ткач Б.В., Янцаловський О.Й., Гнєвишева Т.А., Кузьмак Д.С., Яремчук Г.Г., Королюк І.А., Соловей А.В., Константиновський П.С., Рева Н.О.

 

ВИРІШИЛИ:

1. Головою комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради обрати Янцаловського О.Й.

2. Секретарем комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради обрати Реву Н.О.

3. Оголосити конкурс на зайняття посади директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради.

4. Затвердити зміст оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради (додається).

3. Оприлюднити оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради на офіційному веб-сайті управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради.

 Голосували: Ткач Б.В. - «за», Янцаловський О.Й. – «за», Гнєвишева Т.А.- «за», Кузьмак Д.С. – «за», Яремчук Г.Г. – «за», Королюк І.А. – «за», Соловей А.В. – «за», Константиновський П.С. – «за», Рева Н.О. – «за»

 

 

Рішення прийнято одноголосно.

 

Голова комісії: Янцаловський О.Й.

 

Секретар: Рева Н.О.

 

Члени комісії: Ткач Б.В., Королюк І.А., Гнєвишева Т.А., Яримчук Г.Г., Кузьмак Д.С., Константиновський П.С., Соловей А.В.

(ФАЙЛ)